Тръжни процедури

Тръжна документация за избор на изпълнител за планирани външни услуги.

Краен срок за подаване на оферти: 07.05.2019, до края на деня

Отваряне на офертите: 08.05.2019 в 10.00 часа

 

Тръжна документация във връзка с процедура "избор с публична покана" за „Доставка на хардуерно оборудване във връзка с разработване на иновативна облакова система“

Краен срок за подаване на оферти: 18.10.2018, до края на деня

Отваряне на офертите: 19.10.2018 в 10.00 часа

 

Тръжна документация във връзка с процедура "избор с публична покана" за "Доставка на софтуерно оборудване във връзка с разработване на иновативна облакова система"

Краен срок за подаване на оферти: 29.11.2018, до края на деня

Отваряне на офертите: 30.11.2018 в 10.00 часа

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!