SAP ERP и бизнес услуги

Стремим се да бъдем професионален и надежден доставчик на висококачествени решения и услуги, които правят бизнеса на нашите клиенти по-успешен.

За да предоставим качествени бизнесориентирани решения, ние партнираме със SAP SE - световен лидер в корпоративните приложения.

 

 

SAP УСЛУГИ

СТЕМО е златен партньор на SAP и разполага с професионален екип от специалисти, който осигурява стратегически консултации и помага на клиентите ни бързо и лесно да внедрят SAP решения, за да оптимизират своите бизнес процеси. СТЕМО е one-stop-shop за продукти и услуги на SAP - от първоначалното консултиране, базирано на бизнес нуждите на клиентите до обучението на крайниите потребители:

 

 • SAP лицензиране
 • SAP внедряване
 • SAP внедряване тип Roll-out
 • SAP поддръжка - Partner Center of Expertise
 • SAP интеграция с външни съществуващи решения
 • Разработка на специфични приложения за SAP платформа
 • SAP миграция и актуализация
 • Проектиране на бизнес процеси и избор на софтуерни решения

 

За да се осигурят надеждни и предсказуеми резултати от внедряването, се използват стандартизирани методологии - ASAP и SAP Activate:

 • Детайлно планиране на времето по проекта и натоварване на ресурсите
 • Съкратени срокове за реализация
 • Дефиниране на ясни критерии за преминаване от етап в етап
 • Възможност за измерване и ново параметризиране на всеки етап

 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

СТЕМО прилага най-добрите практики на SAP за внедряване на системи за управление на бизнеса в следните основни области:

 • Дискретно производство - машиностроене, производство на промишлени стоки, мебели, пакетираща индустрия и др.
 • Процесно производство - хранително-вкусова промишленост, производство на инертни и строителни материали, фармацевтична и химическа индустрия и др.
 • Миннодобивна промишленост - добив на медни руди и меден концентрат, добив на въглища
 • Дистрибуция и търговия на дребно

 

 

ЕКИП

SAP екипът на СТЕМО се състои от висококвалифицирани консултанти, програмисти и специалисти с доказан опит и желание да подпомогнат бизнес процесите на нашите клиенти.

 

 

ЕКСПЕРТИЗА

SAP екипът на СТЕМО има дългогодишен опит и експертиза във внедряването на сложни проекти, покриващи голям обхват от SAP функционалности:

 

 • SAP Finance
 • SAP Asset Accounting
 • SAP Controlling
 • SAP Sales & Distribution
 • SAP Purchasing
 • SAP Material Management
 • SAP Production Planning
 • SAP Plant Maintenance
 • SAP Human Resources (HCM)
 • SAP Business Intelligence
 • SAP NetWeaver
 • SAP ABAP
 • SAP BC

 

Насърчаваме непрекъснатото обучение на хора и екипи чрез ефективна програма за обучение и сертифициране на SAP SE.

 

 

SAP ПАРТНЬОРСКИ СЕРТИФИКАТИ

 • SAP Gold Certified Partner
 • Certified Partner Center of Experience
 • SAP HANA Sell & Support Authorization
 • SAP Analytics Sell & Support Authorization
 • SAP S/4 HANA Sell Authorization
 • Database and Data Management Sell & Support Authorization
 • Cloud Open Solutions Sell Authorization
 • Mobile Solutions Sell Authorization
 • SAP Commerce Sell Authorization
 • SAP BAiO Support Authorization

 

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Проекти на дирекция "Бизнес услуги".

 

 

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

 

"В крайна сметка благодарение на екипа от SAP консултанти на СТЕМО проектът беше завършен в рамките на 4 месеца и изпълни всички поставени цели."

Милена Спанчелийска

Главен финансов директор УОЛТОПИЯ

 

 

"Моите очаквания са внедрената SAP ERP система да подобри осезателно качеството и ефективността на управление на пристанищната инфраструктура."

Ангел Забуртов

Генерален директор ДП ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

 

"Планираме използването на мобилни ръчни устройства при товаро-разтоварната дейност по клетките в склада. За внедряването на проекта отново се доверяваме на СТЕМО, разчитайки на тяхната експертиза, експедитивност и качество на изпълнение."

Захари Захариев

Главен изпълнителен директор ХЕРТИ

SAP S/4HANA Cloud, private edition

Персонализиран облачен ERP, който се адаптира към уникалната трансформация на вашата организация

SAP SuccessFactors

Софтуер от ново поколение за пълно автоматизиране на процесите в сферата на Човешките ресурси

S4Trade за интелигентното търговско предприятие

S4Trade - пакетно решение, което превръща всяка бизнес организация в интелигентно търговско предприятие

S4Factory за интелигентното производствено предприятие

S4Factory - пакетно решение, интелигентна система за управление на бизнеса на производствени предприятия

SAP HOTEL

SAP HOTEL - вашият SAP в сигурни ръце.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!