Управление на качеството

В компанията са въведени и сертифицирани следните системи за управление:

 

ISO 9001:2015 - управление на качеството

NATO AQAP 2110:2015 - управление на качеството по стандартите на NATO

ISO 20000:2011 - управление на информационните услуги

ISO 27001:2013 - управление на сигурността на информацията

ISO 14001:2015 - управление на околната среда

ISO 45001:2018 - управление на здравето и безопасността при работа

Сертификат на регистратура на класифицирана информация - ДКСИ

Разрешение за достъп до класифицирана информация - ДАНС

Удостоверение за администратор на лични данни - КЗЛД

 

 

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!