SAP ERP бизнес проекти

Проекти, реализирани от Дирекция "Бизнес услуги" на СТЕМО за внедряване на системи за управление на бизнеса и ресурсите ERP и решения на SAP.

19.10.2016

СОМАТ

Услуги за внедряване, експлоатация и разширяване функционалността на SAP системата на СОМАТ.

19.10.2016

СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ

Услуги за поддръжка и разработване на нови функционалности на SAP системата.

19.10.2016

СОКОТАБ

Услуги за изготвяне на експертни корекции при планиране на внедряването. Консултации и обучение на ключови потребители от мениджърския екип при внедряване и локализация на SAP.

19.10.2016

ГАБРОВНИЦА

Услуги за внедряване и локализация на SAP.

19.10.2016

ТЕХНО АКТАШ

Внедряване на SAP ERP, чрез локализация за България и интегриране в SAP системата на групата.

19.10.2016

МЕГАТРОН

Услуги за внедряване и поддръжка на SAP ERP и интеграция с външни системи.

19.10.2016

АТЕ ПЛАСТ

Проект за внедряване на дискретно производство на SAP ERP.

19.10.2016

ДЕВОРЕКС

Внедряване на SAP ERP - цялостна система за планиране и управление на ресурсите, чрез адаптиране на световни практики за дискретно производство.

01.04.2011

АСАРЕЛ-МЕДЕТ

Внедряване на SAP ERP чрез адаптиране на най-добри световни практики за минната индустрия.

19.10.2016

КОМЕРС ММ

Услуги по внедряване на SAP Baseline BG.

19.10.2016

БАЛЕВ

Внедряване на SAP ERP - цялостна система за планиране и управление на ресурсите, чрез адаптиране на най-добрите практики за България в 5 компании от Група БАЛЕВ. Консултантски услуги. Комплексна доставка на софтуер и хардуер.

30.09.2015

МАГНУМ 7

Консултантски услуги, мониторинг, функционална поддръжка, реализация на SAP настройки за оптимизация и разширяване функционалността на системата чрез внедряване на нови бизнес процеси и интерфейси.

19.10.2016

ДЖЪРМАН БЪЛГЕРИЕН БИЗНЕС ГРУП

Внедряване на SAP ERP Baseline - цялостна система за планиране и управление на ресурсите, чрез адаптиране на пакета най-добри практики за България.

19.10.2016

SAP AG

Участие в екипа по разработване SAP Best Practices за България и адаптиране на групови процеси към местните изисквания.

19.03.2017

ПРЕСТИЖ 96

Лицензионна и активна поддръжка.

19.10.2016

ЗММ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ

Услуги по внедряване на SAP ERP.

19.10.2016

АГРИЯ

Услуги по внедряване на SAP ERP.

01.07.2015

ПИКАДИЛИ

IaaS, лицензионна и активна поддръжка на SAP ERP.

03.06.2013

ХЕРТИ

Внедряване, лицензионна и активна поддръжка на SAP ERP и др.

02.06.2017

УОЛТОПИЯ

Внедряване на интегрирана система за планиране и управление на ресурсите SAP ERP.

01.01.2016

ДРИЙМС ТРАНС

Внедряване на интегрирана система за планиране и управление на ресурсите SAP ERP.

19.04.2018

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА

Внедряване на интегрирана информационна система, базирана на SAP ERP за планиране и управление на ресурсите.

30.03.2017

БАЛЕВ

Пълна интеграция на БАЛЕВ БИО ЕООД и БАЛЕВ БИО МАРКЕТ ЕООД в текущата SAP ERP инсталация на БАЛЕВ ЕООД

16.03.2018

APS TRADING

Внедряване на SAP ERP - цялостна система за планиране и управление на ресурсите

20.02.2019

XANTIS PHARMA

Внедряване на SAP ERP - цялостна система за планиране и управление на ресурсите

17.10.2019

ДП РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

Внедряване на многофункционална информационна система за планиране на ресурсите и управление на процесите

20.11.2019

СОФИЙСКА ВОДА

Информационна система за планиране, управление и оптимизация на ресурсите

23.12.2020

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Поддръжка Enterprise Support за нуждите на Министерство на финансите

01.04.2020

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР

Софтуерна осигуровка

17.08.2020

КЦМ

Интеграция на SAP HR с други вътрешни системи

19.03.2020

ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ

Внедряване и поддръжка на SAP интегрирана информационна система

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!