Политика за поверителност

Тази декларация за сигурност има за цел да разясни какви ваши лични данни се събират при използване на www.stemo.bg (САЙТА), каква е целта на тяхното събиране и какви са Вашите права в тази връзка.

СТЕМО ООД, като собственик на съдържанието на САЙТА, е регистрирано като администратор на лични данни в Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с Удостоверение № 53414.

В качеството си на администратор на лични данни, СТЕМО ООД има правото да събира и обработва личните данни, предоставени от потребителите на САЙТА, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея.

 

Каква лична информация се събира на САЙТА?

САЙТЪТ събира следната информация за потребителите си, за да предостави възможно най-прецизни и ефективни услуги:

 • електронна поща, в случаите, когато предоставяте ваш имейл адрес за получаване на нашия бюлетин или изпращате съобщение от САЙТА;
 • име, фамилия, телефон, електронна поща, организация, населено място, в случаите, когато изпращате съобщения, запитвания, коментари, мнения, предложения и др.;
 • име, фамилия, телефон, имейл и CV, когато кандидатствате за свободна работна позиция, обявена на САЙТА;
 • IP адрес, когато разглеждате съдържанието или използвате услуги на САЙТА;
 • Бисквитки за идентифициране на браузъра или устройството, което използвате.

 

За какво се използва събраната информация?

 • Когато предоставяте имейл адреса си за получаване на нашия бюлетин, ние използваме тази информация, за да научавате за новите промоции от САЙТА, както и за да ви информираме относно рекламни материали, новини и друга информация за продукти, услуги или кампании на СТЕМО ООД;
 • При изпращане на съобщение, чрез определената за целта форма, използваме данните ви, за да имаме обратна връзка с вас и да отговорим своевременно на вашите въпроси, предложения и др.;
 • При кандидатстване за свободна работна позиция чрез САЙТА, използваме данните ви, за да се запознаем с кандидатурата ви и при интерес да се свържем с вас.

При попълването на всяка една от гореизброените форми на САЙТА, свързани с предоставяне на лични данни, ще намерите изрично в отделен текст целта на събиране на конкретни лични данни, както и правата Ви като потребители.

 

За какъв срок се събират предоставените лични данни?

Срокът на обработка на личните данни, които събираме за вас е 2 години, в случай че не сте наши клиенти или 6 години от отпадане на договорното основание, когато сте  клиенти на СТЕМО ООД.

 

Трансферираме личните Ви данни към куриерски фирми и/или финансови организации.

Някои от личните данни, които са получени за вас се трансферират към куриерски фирми или финансови организации за целите на предоставяне на куриерски или банкови услуги в изпълнение на поети ангажименти към вас на територията на страната.

Личните данни, които се обработват за вас може да се съхраняват на територията на чужди държави за целите на използване на облачни услуги и съхранение на бази данни на СТЕМО ООД.

 

Какви са Вашите права, след като сте предоставили личните си данни на САЙТА?

 • Имате право да възразите срещу обработването на личните си данни или срещу предоставянето им на трети лица като изпратите имейл на main@stemo.bg или с писмено заявление до СТЕМО ООД, подписано от вас и подадено до адреса на СТЕМО ООД в гр. Габрово 5300, ул. Николаевска № 48;
 • Имате право, по всяко време, да оттеглите даденото от вас съгласие личните ви данни да бъдат обработвани за посочените по-горе цели, като изпратите имейл на dataprivacy@stemo.bg или с писмено заявление до СТЕМО ООД, подписано от вас и подадено до адреса на СТЕМО ООД в гр. Габрово 5300, ул. Николаевска № 48;
 • Имате право на достъп до личните си данни и право да искате от СТЕМО ООД заличаване, коригиране или блокиране на личните ви данни с писмено искане по начина, посочен по-горе. 

 

При използване от страна на СТЕМО ООД на предоставената от вас информация за цели, различни от горепосочените, предварително ще изискваме вашето съгласие.

Научавайте първи новини за компанията и информационните технологии! Запишете се за нашия бюлетин!